Sunday, 10 August 2014

                                                        |  सूर्य महिमा |


                                      तपन जसा तो तप्त होऊनी ,इतरांना जो प्रकाश देतो ,
                                       दग्ध होऊनी स्वःतेजाग्नी ,तेजोमय अवकाश देतो |

                                      चंद्राचे लावण्य स्तुत्य ते, सुर्याप्रकाशी नभी झळकते ,
                                       लोप पावता रवी तेज ते , अवस तमी कसे मावळते  |

                                        मनो -निग्रही  तेज् बलाने,   ज्ञानाचे ते कोश  भरावे ,
                                        विनम्रतेच्या नम्र ओंजळी,   तेजाचे त्या अर्घ अर्पावे  |

                                        दाहकता    सूर्याची   सांगे,    कुणी स्वार्थ जवळ न यावा ,
                                         दान करिता त्या तेजाचे  ,    गर्वाचा ही  स्पर्श न  व्हावा  |

                                        निष्काम कर्म हे ,ह्यास म्हणावे ,अन वंदावे  ह्या   कार्याला ,
                                        निष्काम-योगी जो दातृत्वाचा , "अभय" नमावे त्या सूर्याला ||

  
                                     

                

x

No comments:

Post a Comment